บรรยายหลักสูตร Magical Mindset for Up-Selling ให้บริษัท Bartercard Thailand

บรรยายหลักสูตร Magical Mindset for Up-Selling ให้บริษัท Bartercard Thailand

 

วันนี้ออกบรรยายหลักสูตร Magical Mindset for Up-Selling ให้บริษัท Bartercard Thailand

บรรยากาศทานข้าวเที่ยง บรรยากาศการอบรม ผู้เรียนน่ารัก และตั้งใจเรียนทุกท่านเลยคะ จบวันเก่งขึ้นมากจนน่าประทับใจ ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเช่นเคยค่า ^^ 

                                  

 

                        

Visitors: 95,350