หลักสูตร Magical Mindset for Upselling

หลักสูตร Magical Mindset for Upselling

 

เมื่อบริษัทอยากเพิ่มยอดขาย แต่ไม่อยากจ้างพนักงานตำแหน่งขายเพิ่ม หลักสูตร Magical Mindset for Upselling คือคำตอบค่ะ

หลักสูตรนี้จะสร้างทัศนคติที่ดีต่องานขายและแนะเทคนิคที่ใช้ง่ายแม้กับพนักงานที่ไม่เคยพบลูกค้าโดยตรงมาก่อน

Visitors: 95,331