ทำบุญ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี และ สงเคราะสัตว์พิการ

ทำบุญ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี และ สงเคราะสัตว์พิการ 

 

      อนุโมทนาบุญกัลยาณมิตรทุกท่านค่า เช้าสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนนทบุรี บ่ายไปสงเคราะสัตว์พิการ รู้สึกขอบคุณทุกอย่าง  ได้เกิดเป็นคน ได้มีโอกาส ได้ทำงาน ได้ทำทาน ได้เจอกัลยาณมิตร รู้สึกดี รู้สึกเหลือเฟือ และรู้สึกได้ว่าโอกาสดีๆใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาเราและทุกคนอีกมากมายนะคะ

 

   

 

      

Visitors: 95,332