บรรยายหลักสูตร Magiesl Mindset for Up selling ให้บริษัท Thana City Golf 23 มี.ค 58

บรรยายหลักสูตร Magiesl Mindset for Up selling ให้บริษัท Thana City Golf 

 

วันนี้ทุกคนรู้ว่าจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปเพื่ออะไร

วันนี้ทุกคนรู้ว่าจะผลักดันแผนกให้ไปสู่เป้าหมายไปเพื่ออะไร

วันนี้ทุกคนรู้ว่าจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายไปเพื่ออะไร

วันนี้ทุกคนคือนักขายที่พร้อมเพิ่มยอดขาย

หลักสูตรลิขสิทธ์หนึ่งเดียวในโลก Magical Mindset for Up-Selling

 

 

เพิ่มความสุข เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกำไรและความสำเร็จขององค์กร โดยบริษัท ทเวนตี้ไนน์

 

 

Visitors: 95,331