บรรยายหลักสูตร Magiesl Mindset for Up selling ให้บริษัท Thana City Golf 24 มี.ค 58

บรรยายหลักสูตร Magiesl Mindset for Up selling ให้บริษัท Thana City Golf 

 

 

สอนติดๆกันมาหลายวัน แล้วยังมีสอนต่ออีกหลายวัน

เสียงครูน้ำยังดี แรงยังมี พลังเปี่ยมล้น กำลังใจและความพร้อมระดับสูงสุด ลูกศิษย์ครูวันต่อๆไปเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมแรงมาให้พอ กลับหลักสูตรเปลี่ยนชีวิต
Magical Mindset for Up-Selling ถ้าตอนนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ใช่นักขาย คุณควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ถ้าคุณคือนักขายไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้

 

Visitors: 95,332