สัมมนาการกุศล 12 ก.ค 58

สัมมนาการกุศล 12 ก.ค 58 


 

ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งเติบโต
ตั้งใจให้ทุกคนเรียนด้วยความ "สนุก"
อยากพามาเรียนรู้บัญชีด้วย "ภาพ"
อยากให้ทุกคนรู้ว่าบัญชีเป็นเรื่อง "ง่าย"

 

 

 

 

Visitors: 95,350