สัมมนา Accounting Game หลักสูตรบัญชี-ภาษีสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ 9 ส.ค 58

สัมมนา Accounting Game หลักสูตรบัญชี-ภาษีสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจ 9 ส.ค 58


 

เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง
มียอดการลงทุน สินค้า ต้นทุนขาย
ราคาขาย ความต้องการตลาด ฯลฯ
.
ในเวลาที่จำกัด และทรัพย์กรจำกัด
คุณจะบริหารธุรกิจในเกมส์ให้มี 
"กำไร" สูงสุดได้เท่าไหร่ มากน้อย
เราตัดสินกันอีกครั้งในห้องเรียน
.
ได้เรียนรู้ และสนุก ครบรส
.
มาเรียนรู้บัญชี-ภาษี ผ่านกิจกรรม
เกมส์บัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ
สัมมนา Accounting Game

 

 

 

Visitors: 95,332