สัมมนา เขียนแผนธุรกิจ เพื่อการลงทุน ด้านการเงิน 19 ธ.ค. 58

สัมมนา เขียนแผนธุรกิจ เพื่อการลงทุน ด้านการเงิน 19 ธ.ค. 58

พยายามเปลี่ยนเรื่องบัญชี ให้ง่ายและเข้าถึงได้ ให้เจ้าของกิจการทุกท่านสามารถเขียนแผนการเงิน

เห็นตัวเลขของกิจการตนเอง ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงที่สุด ด้วยรักและหวังดีเสมอ  

Visitors: 95,331