หลักสูตร วิเคราะห์ต้นทุนในกิจการ พร้อมชั่วโมงที่ปรึกษา 20 ธ.ค. 58

หลักสูตร วิเคราะห์ต้นทุนในกิจการ พร้อมชั่วโมงที่ปรึกษา 20 ธ.ค. 58

 

ในการทำธุรกิจ การตั้งราคาขายของสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญ

และการตั้งราคาสูงหรือต่ำไปนั้น ไม่ได้ใช้เพียงราคาตลาดเป็นตัวกำหนดเพียงอย่างเดียว

เพราะเราต้องคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจการของเราด้วยเช่นกัน

การคำนวณต้นทุน เป็นสิ่งที่สำคัญมาในกิจการ เพราะบัญชีต้นทุนเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน

เราต้องรู้จักวิธีการคำนวณที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด เพื่อจะได้รู้ถึงพื้นที่กำไรของกิจการได้อย่างชัดเจน

 

Visitors: 95,350