บริการฝึกอบรม Training Programs

                     

บริการฝึกอบรม Training Programs

    

หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer

     หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจก้าวเป็นวิทยากรอิสระ เรียนรู้เทคนิคการออกแบบหลักสูตรควบคุมการสอน และประเมินผลการอบรม โดยรูปการฝึกอบรมนี้จะเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกสอนจริงตามเวลาที่กำหนดเขียนรายละเอียดการสอน และจัดทำสื่อการสอนจริง  วิทยากรหลักในการอบรมหลักสูตรนี้คือ คุณแหม่ม อภิญญา แวโน๊ะผู้ที่อยู่วงการอบรมมากว่า 20 ปี เริ่มจากผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมในโรงแรม 5 ดาว Training Manager                  

                                                                                                     Read more

 

หลักสูตร การนำเสนอมืออาชีพ Presentation Skills

      ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันด้านต่างๆพากันสูงขึ้น ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาโดดเด่นได้ในทุกโอกาสคือผู้ที่มีทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ต้องรายงานข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจเป็นผู้พูดที่ทุกคนล้วนประทับใจและชื่นชม หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพจะเป็นเสมือนเวทีส่วนตัวผลักดันให้ท่านโดดเด่นในทุกการนำเสนอ ไม่ว่าท่านต้องการเป็นพนักงานขายที่นำเสนออะไรให้ลูกค้าก็ได้รับความนิยมเป็นพนักงานที่ทุกผลงานโดดเด่นและเป็นที่สังเกตเห็นถึงความสามารถเป็นหัวหน้างานที่สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว

                                                                                                                                                                   Readmore

 

หลักสูตร Guest Service Communication (GSC)

       หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะทำงานในการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือสาขาการโรงแรมในประเทศออสเตรเลียหรือในต่างประเทศ นักเรียนจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาเพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Read more

 

 

Visitors: 98,266