SM Exclusive Sales Management

หลักสูตร SM

 Exclusive Sales Management 

Private Workshop

และติดตามผลของการนำไปปรับใช้ในธุรกิจ

สัมมนาสอนสด กลุ่มเล็ก 12 ท่าน / รอบ


 " 6 คุณค่าที่คุณจะได้รับ "

1. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการบริหารงานขาย

    เพื่อเพิ่มยอดขาย

2. สามารถวางแผน การให้ค่าตอบแทน

    ที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงานอย่างเหมาะสมได้

3. รับสมัครพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

    รู้วิธีการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล

4. การเลือกกลยุทธ์การขาย และจุดขาย

    ที่จะทำให้เพิ่มยอดขายได้

5. การสร้างสำนวนเพื่อเพิ่มยอดขาย

    รู้หลักการเปลี่ยนความไม่พอใจ

    เป็นความประทับใจ

6. รู้วิธีสื่อสารเพื่อให้ได้ใจทีมงาน และสามารถ

    ส่งมอบความรู้ การขายที่จำเป็น ให้พนักงานได้


" เนื้อหาในหลักสูตร "

หัวข้อที่ 1

     หลักการกำหนดค่า Commission

     ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย

หัวข้อที่ 2

     หลักการสัมภาษณ์งาน คำถามควร/ไม่ควรใช้

     เพื่อรับสมัครพนักงานขาย ที่สามารถทำงานได้จริง

     รวมถึงหลักการพัฒนาทักษะการขาย

     ให้มีความสามารถมากขึ้น

หัวข้อที่ 3

     หลักการสร้างกลยุทธ์การขาย

     กำหนดจุดขายสินค้าและบริการ   

     การจัดทำโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขาย

หัวข้อที่ 4 

     กลยุทธ์การสร้างสำนวนเพื่อเพิ่มยอดขาย

     และการรับมือลูกค้าร้องเรียน


ตารางเรียนรุ่นที่ 3

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562

 เวลาและสถานที่เรียน

เวลาเรียน : 13.30 น. - 18.00 น.

สถานที่ : ห้องสัมมนา บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด

ติด BTS : สถานีสะพานตากสิน ทางออก 1 ห่างเพียง 50 เมตร

จอดรถ : ที่จอดรถสะดวกสบาย จอดรถภายในอาคาร


ตัวอย่างรีวิว จากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ยินดีให้คำปรึกษา 064-946-6422 คุณโอ๊ต


 สอบถามเพิ่มเติม

 

Visitors: 99,453