สมัครงานกับเรา

พนักงานบัญชีรุ่นใหม่ ไฟแรง

บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556

โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกัน ของวิทยากรมือหนึ่ง

ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ ในการเป็นวิทยากรมากว่า 20 ปี

โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สายงานโรงแรมที่สามารถออกแบบหลักสูตรอบรม

ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น

   - หลักสูตรอบรมเพื่อเป็นวิทยากร

   - หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ

   - เทคนิคการเพิ่มยอดขาย

   - หลักสูตรบัญชีสำหรับผู้บริหาร

   - การวางกลยุทธ์ทางการตลาด และงานบริหารองค์กร

รวมถึงการผลิตสื่อการเรียนและการสอนผ่านสื่อออนไลน์

การจัดคอร์สอบรมและสัมมนาทางบัญชีและภาษี

การให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษี

และก่อตั้งเพจ บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ

 


รูปแบบงาน : งานประจำ

ประเภทธุรกิจ : บัญชี / ผู้ตรวจบัญชี
 
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
 
จำนวน (อัตรา) : 5 ตำแหน่ง
 
ประสบการณ์  : 0-3 ปี
 
เวลาในการทำงาน : จันทร์ - ศุกร์
                                   เวลา 09.00 - 18.00 น.
 
รายละเอียดงาน

มีผู้เชี่ยวชาญงานบัญชีสอนงานให้อย่างเป็นระบบ


การบันทึกบัญชี :

 • จัดการระบบเงินสดย่อย
 • ควบคุมภายในใบสำคัญการจ่าย
 • จ่ายเงินสดย่อย บันทึก และสรุปรายการจ่ายเงินสดย่อย
 • จ่ายใบสำคัญจ่าย หลักฐานประกอบการจ่าย
 • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่


การยื่นภาษีรายเดือน :

 • จัดทำและยื่นภาษี
 • จัดทำแบบนำส่งประกันสังคม


การจัดการทางบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชี : 

 • ระบบซื้อ
 • ระบบสินค้าสต๊อค
 • ระบบขาย การเปิดใบกำกับขาย ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
 • บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • รายงานเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงานด้านบัญชี 
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ 
 • ถ้าสามารถใช้งานโปรแกรม EXPRESS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน

สวัสดิการ

 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ละ 2 วัน
 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 3. วันหยุดตามประเพณี
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. การจ่ายโอที
 6. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 7. เงินโบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร, 10500

 


ติดต่อ

Kanda.phoopichayanun@gmail.com​

097 282 9165 คุณกานดา


 

Visitors: 98,265