ภาษีธุรกิจ Taxation For Business

คอร์สเรียน Online ภาษีธุรกิจ

Taxation For Business

ถ้าคุณทำธุรกิจ คุณควรต้องมีความรู้ด้านภาษี

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ทำธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา


เนื้อหาในบทเรียน

หัวข้อที่ 1 : ประเภทของภาษี และกำหนดการภาษีที่ต้องยื่น

ความรู้ด้านภาษีทั้งหมด ว่ามีอะไรบ้าง คิดอย่างไร

และถือเป็นค่าใช้จ่าย, สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน

หัวข้อที่ 2 : ผลตอบแทนกรรมการ และ 10 ประเด็นปัญหา

แบบภาษี และ กำหนดการชำระข้อควรระวังอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็นภาษีรายเดือน - รายปี

หัวข้อที่ 3 : ตอบปัญหา

กรรมการจะเลือกมีรายได้ประเภทใด

เพื่อบริหารภาษีให้ถูกต้อง และ ควบคุมได้

หัวข้อที่ 4 : 10 กรณีศึกษา

ตัวอย่างการคำนวณ ทุกๆภาษีที่เกินขึ้น

และเรื่องเล่าจาก กรณีศึกษาต่างๆ


สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการเรียน ให้ดาวน์โหลด

2. มีไฟล์ประมาณการภาษี ให้ดาวน์โหลด 

3. เรียน Online ซ้ำกี่รอบก็ได้ เรียนที่ไหนก็ได้


 จำนวนคลิปทั้งหมด 4 คลิป  เวลาเรียนประมาณ 6 ชม.


 ชำระเพียง 3,500 บาท 


ติดต่อสอบถามก่อนตัดสินใจเรียน

094 - 824 - 6244 (คุณฝน)
064 - 946 - 6422 (คุณโอ๊ต)


 

Visitors: 98,682