คอร์สออนไลน์ ภาษีอย่างง่าย 2019

คอร์ส Online

ภาษีอย่างง่าย 2019


สัมมนานี้ เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ที่ต้องการอัพเดทเรื่องภาษีหัวข้อที่น่าสนใจ ภาษีที่ยื่น

เอกสารภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น


เนื้อหาในบทเรียน

หัวข้อที่ 1 : สรุปว่าต้องยื่นภาษีอะไร เมื่อไหร่ (พื้นฐาน)

หัวข้อที่ 2 : ภาษี VS ค่าใช้จ่าย  และคุณภาพเอกสาร

หัวข้อที่ 3 : ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ลูกค้าไม่เอาใบกำกับภาษี/ไม่ให้ข้อมูลในการออกบิล
 • ลูกค้าไม่ยอมจ่าย VAT เพิ่มอีก 7%
 • หากยังมีขายนอกระบบ กระทบเรื่องอะไรบ้าง
 • รายการใดบ้าง ที่ไม่ต้องคิด VAT ขาย
 • กิจการไม่ค่อยมีภาษีซื้อเลย ทำอย่างไรดี
 • ซื้อของจากแหล่งไม่มี VAT มาขายมี VAT ได้หรือไม่
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ ทำไมถึงใช้ VAT แทบไม่ได้
 • ภาษีซื้อ มีอายุ 6 เดือน หมายถึงอะไร
 • จ่ายค่าโฆษณา Facebook ต้องนำส่ง VAT เพิ่ม 7%
 • ลักษณะแบบไหน ถึงควรขอคือภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายไหน "ไม่มี" ภาษีซื้อ
 • ค่าใช้จ่ายไหน "ห้าม" ใช้ภาษีซื้อ
 • จดบริษัท แล้วต้องจด VAT เลยหรือไม่
 • ข้อควรระวัง ก่อนยื่น VAT ให้สรรพากร

 

หัวข้อที่ 4 : ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • กิจการถูก หัก ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร กับ หัก ณ ที่จ่าย
 • ลูกค้าหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งค่าของ และค่าแรง หักสูงมาก
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับ "หาย" ทำอย่างไร
 • มีรายได้ประเภทไหนบ้างที่ "ไม่ต้อง" หัก ณ ที่จ่าย
 • จ่ายค่าบริการไปแล้ว แต่ลืมหัก ณ ที่จ่าย
 • ผู้รับเหมา ไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
 • หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว แต่ลืมนำส่ง
 • หักภาษีจากเงินเดือนพนักงาน มีอะไรที่ต้องระวัง

 

หัวข้อที่ 5 : ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล(ปลายปี)

 • บิลซื้อไม่สมบูรณ์ บันทึกเป็นต้นทุนได้หรือไม่
 • ต้นทุนทางบัญชี คำนวณอย่างไร
 • Stock ไม่ตรงมีผลต่อภาษีเงินได้อย่างไร
 • สัดส่วนต้นทุน และค่าใช้จ่าย ต้องควบคุมให้ดี
 • เงินเดือนกรรมการ ต้องมีหรือไม่ ควรมีเท่าไหร่
 • สัญญาเช่ารถ บ้าน ต้องทำอย่างไร
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ต้องจัดการอย่างไร
 • หาบัตรประชาชน มาทำค่าใช้จ่ายปลอม อันตรายแค่ไหน 
 • ตั้งค่าที่ปรึกษา/ค่าคอม กับคนใกล้ตัว เพื่อสร้างค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่าย "ต้องห้าม" บิลเบิกถูกต้องก็ใช้ไม่ได้
 • ทำความเข้าใจกับ "รายการบวกกลับ"
 • ต้องจ่ายภาษีเงินได้เท่าไหร่ ถึงจะดูดี
 • ภาษีอะไรบ้างที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
 • ข้อควรระวังในการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี

จำนวนคลิปทั้งหมด 5 คลิป  เวลาเรียนประมาณ 6.40 ชม.


ตัวอย่างเนื้อหาในบทเรียน


ชำระเพียง 5,500 บาท

จากปกติ 7,500 บาท


ติดต่อสอบถามก่อนตัดสินใจเรียน

094 - 824 - 6244 (คุณฝน)
064 - 946 - 6422 (คุณโอ๊ต)

Visitors: 98,681