ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว Online

คอร์สเรียน Online

ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว

เข้าอย่างเป็นระบบ แก้ไขเอกสารที่มีปัญหา

วางแผนชำระภาษี ให้ประหยัดที่สุด


 สัมมนานี้ เหมาะกับใคร

  • กิจการที่จดเป็นนิติบุคคลแล้ว 
  • กิจการที่เคยทำบัญชีไม่ถูกต้อง
  • กิจการที่มีปัญหาด้านงานเอกสาร
  • กิจการที่อยากเรียนรู้เรื่องบัญชีชุดเดียว
  • กิจการที่พร้อมปรับตัวเพื่อเข้าระบบ

 เนื้อหาในบทเรียน

บทที่ 1 : การขึ้นทะเบียนบัญชีชุดเดียว

บทที่ 2 : คุณภาพเอกสาร และวิธีการจัดการเอกสาร

บทที่ 3 : ความรู้ภาษีพื้นฐาน

บทที่ 4 : วงเงินสดย่อย

บทที่ 5 : การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

บทที่ 6 : ข้อคิดในการแก้ไขปัญหา Stock

บทที่ 7 : ข้อคิดในการแก้ไขลูกหนี้ เจ้าหนี้กรรมการ

บทที่ 8 : การตั้งนโยบายจ่ายให้พนักงานและเรื่องรถยนต์

บทที่ 9 : ควบคุมสภาพคล่องของกิจการ ด้วยงบกระแสเงินสด

บทที่ 10 : ตอบคำถาม


 จำนวนคลิป ทั้งหมด 10 คลิป  เวลาเรียนประมาณ 5 ชม.


 ตัวอย่างเนื้อหา ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว Online


 ชำระเพียง 7,000 บาท

 จากปกติ 8,000 บาท 


ติดต่อสอบถามก่อนตัดสินใจเรียน

094 - 824 - 6244 (คุณฝน)

064 - 946 - 6422 (คุณโอ๊ต) 

Visitors: 98,681