ชุดคู่มือเพื่อธุรกิจ บัญชี-ภาษี และบุคคลHR

 

ชุดคู่มือเพื่อธุรกิจ บัญชี ภาษี และบุคคล

#BusinessToolKit

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับธุรกิจ

คู่มือ VDO  และไฟล์ดาวน์โหลด  


 เหมาะสำหรับใคร

1. เจ้าของที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชีหรือไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี

2. กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท,ห้างหุ้นส่วน)

3. เจ้าของมือใหม่ ที่สนใจวางระบบเอกสารบัญชีด้วยตัวเอง

4. เจ้าของที่สนใจอยากจัดทำภาษีเองรายเดือน

5. เจ้าของที่ส่งต่องานบัญชีให้สำนักงานบัญชีทำ

   โดยคุณอาจจะอยากทราบว่าสำนักงานบัญชี

    ทำอะไรให้เราบ้างในแต่ละเดือน


ชุดพื้นฐาน (STANDARD)

จุดเด่น    ตัวอย่างการจัดเอกสารเพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายได้

เนื้อหา : เอกสารค่าใช้จ่าย

1. ตัวอย่างการจัดเอกสารด้านค่าใช้จ่าย 20 กรณี

2. เกณฑ์การตั้งเงินเดือนกรรมการ

3. ชีทสรุปอัตราภาษี และแบบภาษี

4. ไฟล์ Excel PDF ทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการเรียน


ชุดพิเศษ (VIP)

จุดเด่น     เอกสารภายในทั้งระบบ บัญชี ภาษี งานบุคคล

เนื้อหา : เอกสารค่าใช้จ่าย

1. ตัวอย่างการจัดเอกสารด้านค่าใช้จ่าย 20 กรณี

2. เกณฑ์การตั้งเงินเดือนกรรมการ

3. ชีทสรุปอัตราภาษี และแบบภาษี

4. ไฟล์ Excel PDF ทั้งหมด ที่ใช้ประกอบการเรียน

เนื้อหา : งานภาษี / สัญญาต่างๆ

1. สอนอ่านงบการเงิน เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยง 10 กรณี

2. วิธีการรับมือ เมื่อสรรพากรเข้าตรวจ

3. การวางแผนภาษี เพื่อให้ประหยัดที่สุด

4. สัญญาเช่า / สัญญาจ้าง รายงานการประชุม

เนื้อหา : งานบุุคคล

1. นโยบายการจ่ายผลตอบแทนต่างๆ ให้พนักงาน

2. ขั้นตอนการทำให้ทุกรายจ่ายของพนักงาน บันทึกได้

3. แบบฟอร์มทั้งหมดในฝ่ายบุคคล

4. การคำนวณเงินเดือนและผลตอบแทน

 


 

 

 

 

 
Visitors: 98,681