สัมมนา ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 5 - 6

สัมมนาสด ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 5 - 6

เข้าอย่างเป็นระบบ แก้ไขเอกสารที่มีปัญหา

วางแผนชำระภาษี ให้ประหยัดที่สุด


สัมมนานี้ เหมาะกับใคร

 • กิจการที่จดเป็นนิติบุคคลแล้ว 
 • กิจการที่เคยทำบัญชีไม่ถูกต้อง
 • กิจการที่มีปัญหาด้านงานเอกสาร
 • กิจการที่อยากเรียนรู้เรื่องบัญชีชุดเดียว
 • กิจการที่พร้อมปรับตัวเพื่อเข้าระบบ

เนื้อหาในหลักสูตร

ภาค 1 : เรียน 2 วัน (ติดกัน)

 • หลักการเข้าสู่บัญชีชุดเดียว
 • 10 ความเสี่ยงที่สรรพากรจะเข้าตรวจ
 • โอนสินทรัพย์เข้ากิจการให้ถูกต้อง
 • กำหนดผลตอบแทนกรรมการให้เหมาะสม 
 • วางระบบการจดรับ-จ่ายเพื่อควบคุมเงินสด
 • วางระบบเอกสาร เลือกใช้โปรแกรมบัญชี
 • ประมาณการภาษีตลอดทั้งปี วางแผนภาษีประจำปี
 • แก้ไขปัญหาเอกสารด้านรายได้
 • แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่สมบูรณ์
 • แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
 • แก้ไขปัญหาสินค้าคงเหลือ Stock

 ภาค 2 : เรียน 3 วัน เน้น Workshop

 • การจัดการเอกสารรายได้
 • การจัดการเอกสารค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบภาษีจากสำนักงานบัญชี

ฟรี!! เพิ่ม workshop อีก 1 หัวข้อ

จดรับจ่ายเพื่อบริหารเงินสดในกิจการ

  

 

 

 

 

Visitors: 98,681